•  
  •  
Zoznam aktuálnych odberných miest  obcí okresu Krupina pre testovanie   na COVID 19 v dňoch 09.04.2021 – 11.04.2021.

OBEC

ODBENÉ MIESTO

DÁTUM  TESTOVANIA

ČAS TESTOVANIA

BZOVÍK

Obecný úrad

10.4.2021

          07:00-14:00

CEROVO

Obecný úrad

9.4.2021

          13:00-20:00

DUDINCE

Telocvičňa ZŠ

10.4.2021

          09:00-16:30

LITAVA

Obecný úrad

10.4.2021

      07:00-13:00

HONTIANSKE NEMCE

Kultúrny dom

10.4.2021

          07:30-18:00

HONTIANSKE TESÁRE

Obecný úrad

11.4.2021

          08:00-12:00

SENOHRAD

Zdravotné stredisko

9.4.2021

          13:00-18:00

Trvalá MOM v meste Krupina  je v prevádzke nasledovne:

MOM Štúrova s.r.o. (Kino Kultúra)   pondelok – nedeľa v čase od 08:00 do 16:30

Obecná knižnica

 11.01.2017

Prevádzkové hodiny obecnej knižnice

      Knižnica bude otvorená 12 hodín do roka, a to každý posledný piatok v mesiaci, v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. Taktiež bude otvorená podľa potreby občanov, a to po dohode telefonicky na čísle  (mobil: 0918 258 385) u pani Márii Zaťkovovej, Dolné Mladonice č.36 alebo osobne na uvedenej adrese.

Milí spoluobčania,

      srdečne Vás pozývame na návštevu Obecnej knižnice v Dolných Mladoniciach, kde Vám ponúkame v rámci kultúrneho vyžitia, ďalšieho vzdelávania a relaxácie hodnotnú literatúru, ktorú sme v týchto dňoch doplnili o nové zaujímavé tituly.

         Obecná knižnica v snahe vyjsť v ústrety čo najširšej čitateľskej verejnosti bude na´dalej doplňovať svoj knižný fond aj podľa Vašich návrhov.

           Cieľom knižnice je využiť možnosti, ktoré poskytujú rôzne grantové systémy na získanie finančných prostriedkov a na to je potrebné, aby našu knižnicu využívalo čo najviac čitateľov.

           Pomôžte svojou návštevou v knižnici naplniť naše ciele a tým zvýšiť celkovú kultúrnu úroveň našej obce aj prostredníctvom obecnej knižnice.

Členstvo, ako aj vypožičiavanie kníh je bezplatné !

Ď A K U J E M E

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár