•  
  •  

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 7/2022  zo dňa 1.7.2022 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach

bude mať celkom 5 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            


                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

                                      OZNÁMENIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre obec Dolné Mladonice je

Milota Križanová, Obecný úrad Dolné Mladonice 3

t.č. 0904100986

e-mailová adresa: milota.krizanova@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

                                      OZNÁMENIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre obec Dolné Mladonice je

Milota Križanová, Obecný úrad Dolné Mladonice 3

t.č. 0904100986

e-mailová adresa: milota.krizanova@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

OZNÁMENIE

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29. októbra 2022 vám oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obec.dolnemladonice@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

Obecná knižnica

 11.01.2017

Prevádzkové hodiny obecnej knižnice

      Knižnica bude otvorená 12 hodín do roka, a to každý posledný piatok v mesiaci, v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. Taktiež bude otvorená podľa potreby občanov, a to po dohode telefonicky na čísle  (mobil: 0918 258 385) u pani Márii Zaťkovovej, Dolné Mladonice č.36 alebo osobne na uvedenej adrese.

Milí spoluobčania,

      srdečne Vás pozývame na návštevu Obecnej knižnice v Dolných Mladoniciach, kde Vám ponúkame v rámci kultúrneho vyžitia, ďalšieho vzdelávania a relaxácie hodnotnú literatúru, ktorú sme v týchto dňoch doplnili o nové zaujímavé tituly.

         Obecná knižnica v snahe vyjsť v ústrety čo najširšej čitateľskej verejnosti bude na´dalej doplňovať svoj knižný fond aj podľa Vašich návrhov.

           Cieľom knižnice je využiť možnosti, ktoré poskytujú rôzne grantové systémy na získanie finančných prostriedkov a na to je potrebné, aby našu knižnicu využívalo čo najviac čitateľov.

           Pomôžte svojou návštevou v knižnici naplniť naše ciele a tým zvýšiť celkovú kultúrnu úroveň našej obce aj prostredníctvom obecnej knižnice.

Členstvo, ako aj vypožičiavanie kníh je bezplatné !

Ď A K U J E M E

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár