•  
  •  

Obecná knižnica

 11.01.2017

Prevádzkové hodiny obecnej knižnice

      Knižnica bude otvorená 12 hodín do roka, a to každý posledný piatok v mesiaci, v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. Taktiež bude otvorená podľa potreby občanov, a to po dohode telefonicky na čísle  (mobil: 0918 258 385) u pani Márii Zaťkovovej, Dolné Mladonice č.36 alebo osobne na uvedenej adrese.

Milí spoluobčania,

      srdečne Vás pozývame na návštevu Obecnej knižnice v Dolných Mladoniciach, kde Vám ponúkame v rámci kultúrneho vyžitia, ďalšieho vzdelávania a relaxácie hodnotnú literatúru, ktorú sme v týchto dňoch doplnili o nové zaujímavé tituly.

         Obecná knižnica v snahe vyjsť v ústrety čo najširšej čitateľskej verejnosti bude na´dalej doplňovať svoj knižný fond aj podľa Vašich návrhov.

           Cieľom knižnice je využiť možnosti, ktoré poskytujú rôzne grantové systémy na získanie finančných prostriedkov a na to je potrebné, aby našu knižnicu využívalo čo najviac čitateľov.

           Pomôžte svojou návštevou v knižnici naplniť naše ciele a tým zvýšiť celkovú kultúrnu úroveň našej obce aj prostredníctvom obecnej knižnice.

Členstvo, ako aj vypožičiavanie kníh je bezplatné !

Ď A K U J E M E

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár