•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.dolnemladonice.sk spravuje Obec Dolné Mladonice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Dolné Mladonice

Adresa:
Obecný úrad Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3
962 41 Bzovík

IČO: 00648141

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 129
Rozloha: 642 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1391

Všeobecné informácie: obec.dolnemladonice@gmail.com
Podateľňa: obec.dolnemladonice@gmail.com
Starosta: Adam Alakša, tel: +421 907 319 139, e-mail: obec.dolnemladonice@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@dolnemladonice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 45 559 51 64

E-mail: obec.dolnemladonice@gmail.com

Kompetencie:
Obec Dolné Mladonice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Dolné Mladonice je zriadený na Miestnom úrade v: Krupine

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár