•  
  •  

Samospráva

Obecný úrad:
Dolné Mladonice 3 
962 41 Bzovík

Tel: +421 45 559 51 64
Fax: +421 45 559 51 64
Email: obec.dolnemladonice@gmail.com

Starosta: Adam Alakša
Mobil: +421 907 319 139

IČO: 00648141

Hospodárka: Martina Alemanová 

Zástupca starostu: Margita Alakšová

Poslanci OZ: 

Ľubomír Križan
Jozef Ližbetín  
Peter Kamas
Michal Šurina

Hlavná kontrolórka OcÚ: 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolných Mladoniciach na rok 2015

Spoločná obecná úradovňa Krupina

vedúca úradovne   
Mgr. Mária Šulcová
+421 45 555 03 34
maria.sulcova@krupina.sk

stavebný úrad
Ing. Jozef Melich
+421 45 555 03 32
jozef.melich@krupina.sk

stavebný úrad
Ing. Lenka Plevová
+421 45 555 03 32
lenka.plevova@krupina.sk

stavebný úrad
Ing. Norbert Kemp
+421 45 555 03 32
norbert.kemp@krupina.sk

stavebný úrad
Ing. Jozef Čierny
+421 45 555 03 32
jozef.cierny@krupina.sk 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár