•  
  •  

Erb a zástava

Najstaršie písomné správy o obci nám hovoria, že obec Dolné Mladonice patrila panstvu Bzovík. Do XVI. storočia bola majetku cirkvi v XVI. storočí bola v majetku šľachty, avšak od XVII. storočia bola opäť v rukách cirkvi.Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Aj keď sa nezachovali písomné doklady o obecnom symbole, najstarší zachovaný predmet z polovice XIX. storočia "pečatidlo" z roku 1850, ktoré sa dodnes zachovalo v Mestskom múzeu v Banskej Štiavnici, obsahuje iba poľnohospodárske motívy.

Na pečatidle je vyrytý lemeš vo vodorovnej polohe, v strede poľa je kolmo postavená kosa a vedľa nej je opäť kolmo postavené čerieslo. Kruhopis pečatidla znie: * DOLNE * MLADUNICE * 1850. Jeho odtlačok sa našiel na dokumente z roku 1866. Opísané erbové pečatidlo obec určite používala až do začiatku XX. storočia.V druhej polovici XIX. storočia ho v kancelárskej činnosti silno obmedzila nápisová pečiatka s trojriadkovým textom: HONTMEGYE A (lsó). MLADONYA KOZSÉG. Jeho odtlačok sa našiel na dokumente z roku 1887.

Obecný znak na jestvujúcom pečatidle bol veľmi vhodný na heraldickú úpravu a na vytvorenie obecného erbu v súčasnosti. Preto, že takúto kompozíciu poľnohospodárskych synbolov nepoužíva žiadna iná obec na Slovensku, za erb Dolných Mladoníc heraldická komisia navrhla zelený štít, v ktorom je presne podľa originálu kolmo postavená strieborná (biela) kosa so zlatým (žltým) kosiskom. Po jeho pravej strane (pravej z heraldického hľadiska) je vodorovne položený strieborný (biely) lemeš, po ľavej strane kosiska je kolmo postavené strieborné (biele) čerieslo. V tejto podobe je erb obce historicky verný a heraldicky správny.Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdľžnych pruhov vo farbách bielej (2/6), zelenej (1/6), žltej (1/6) a zelenej (2/6).

Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu a zástavy obce Dolné Mladonice a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v navrhnutejDňa 13. 8. 1999 Obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach, uznesením číslo 39/1999 prijíma erb a vlajku obce Dolné Mladonice v navrhnutej podobe. Symboly obce Dolné Mladonice sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D - 109/99.Erb obce, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Dolné Mladonice používa najmä vo svojej obecnej pečati, na označenie svojho majetku, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Zástavu obce, používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach. Ak sa pri výzdobe používa so štátnou vlajkou SR, sú v rovnakej výške vedľa seba. Štátna vlajka z čelného pohľadu je vľavo. podobe.

Erb a zástava
Erb a zástava
Erb a zástava

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár