•  
 •  

Obyvateľstvo

Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne maličkú obec, naše deti a mládež navštevujú okolité materské, základne a stredné školy. Napríklad ZŠ v Bzovíku, ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. Šoltésovej v Krupine, Základnú umeleckú školu, Gymnázium Andreja Sládkoviča a Obchodnú akadémiu v Krupine, alebo Strednú odbornú školu  v Krupine.

O B Y V A T E Ĺ S T V O

Osídlenie od doby bronzovej po novovek

O osídlenie katastra obce môžeme hovoriť od doby bronzovej - lužickej kultúre, cez stredovek (9. - 10. stor.) až novovek, o čom nasvedčujú archeologické nálezy. Jedná sa o sídliskové materiáli s povrchových zberov. Na základe analýzy možno hovoriť o polykultúrnom sídlisku s počiatkami v mladšej a neskorej dobe bronzovej ktoré pokračovalo i v období vrcholného stredoveku a novoveku.

Počet obyvateľov obce

Sčítanie obyvateľov obce od roku 1991 do roku 2001.
Obec k 31.12.1991 mala 168 obyvateľov.
Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 mala 152 obyvateľov, s ktorých podľa národnosti bolo:
Slovenskej národnosti 99,40 %
Českej národnosti 0,60 %
Podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke 97,02%
Evanjelické 2,38%

Sčítanie obyvateľstva obce od roku 2001 do roku 2011.
Obec k 31.12.2011 mala 119 obyvateľov čo je pokles oproti rokom 1991 až 2001 o viac ako 33%.

Ktorých podľa národnosti bolo:

Slovenská národnosť 100%

Podľa náboženského vyznania:

Rímskokatolícke 93,28 %
Evanjelické 5,04 %
Grékokatolícke 0,84 %

Počet obyvateľov k

 • 2002 118
 • 2003 120
 • 2004 119
 • 2005 116
 • 2006 117
 • 2007 116
 • 2008 119
 • 2009 121
 • 2010 124
 • 2011 119
 • 2012 119
 • 2013 121

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár