•  
  •  
Zoznam aktuálnych odberných miest  obcí okresu Krupina pre testovanie   na COVID 19 v dňoch 09.04.2021 – 11.04.2021.

OBEC

ODBENÉ MIESTO

DÁTUM  TESTOVANIA

ČAS TESTOVANIA

BZOVÍK

Obecný úrad

10.4.2021

          07:00-14:00

CEROVO

Obecný úrad

9.4.2021

          13:00-20:00

DUDINCE

Telocvičňa ZŠ

10.4.2021

          09:00-16:30

LITAVA

Obecný úrad

10.4.2021

      07:00-13:00

HONTIANSKE NEMCE

Kultúrny dom

10.4.2021

          07:30-18:00

HONTIANSKE TESÁRE

Obecný úrad

11.4.2021

          08:00-12:00

SENOHRAD

Zdravotné stredisko

9.4.2021

          13:00-18:00

Trvalá MOM v meste Krupina  je v prevádzke nasledovne:

MOM Štúrova s.r.o. (Kino Kultúra)   pondelok – nedeľa v čase od 08:00 do 16:30

Začaté správne konanie

 11.08.2017

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9538/2017/06 Dátum zverejnenia informácie: 11.04.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení lipa, na pozemku parc. č. 126/1 registra C KN v k.ú. Dolné Mladonice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár