•  
  •  

POZVÁNKA Urbárskej spoločnosti Dolné Mladonice

 05.12.2022

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice,

IČO 42313058, 962 41 Dolné Mladonice, t. č. 0915/822254

POZVÁNKA

        

Pozývame všetkých členov Urbárskej spoločnosti Dolné Mladonice na Valné zhromaždenie, ktoré sa  bude konať dňa 30. 12. 2022, t. j. piatok  

o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Dolných Mladoniciach.

Prezentácia členov začína o 16:30 hod.

  1. Program:
  2. Otvorenie – schválenie programu.
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  4. Správa o činnosti US za uplynulé obdobie.
  5. Správa o finančnom stave.
  6. Schválenie a vyplatenie členského podielu.
  7. Diskusia.
  8. Prejednanie a prijatie uznesenia.
  9. Záver.

Účasť všetkých členov je nutná!                                             Ližbetin Pavel

V Dolných Mladoniciach, 30. 11. 2022                                 predseda US

1

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár