rsshttp://www.dolnemladonice.sk/Wed, 25 Nov 2020 23:59:35 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[USMERNENIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-22-usmernenie-k-celoplosnemu-testovaniuFri, 30 Oct 2020 11:20:00 +0100http://www.dolnemladonice.sk//--23-22-usmernenie-k-celoplosnemu-testovaniu<![CDATA[Začaté správne konanie ]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-21-zacate-spravne-konanie-Wed, 11 Mar 2020 08:03:00 +0100http://www.dolnemladonice.sk//--23-21-zacate-spravne-konanie-<![CDATA[Začaté správne konanie]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-8-zacate-spravne-konanieFri, 11 Aug 2017 16:53:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-8-zacate-spravne-konanie<![CDATA[Úradné hodiny]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-6-radne-hodinyFri, 11 Aug 2017 16:50:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-6-radne-hodiny<![CDATA[Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a nedoplatku za odber vody z obecného vodovodu]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-2-vyzva-na-zaplatenie-nedoplatku-dane-z-nehnutelnosti-a-nedoplatku-za-odber-vody-z-obecneho-vodovoduFri, 11 Aug 2017 16:49:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-2-vyzva-na-zaplatenie-nedoplatku-dane-z-nehnutelnosti-a-nedoplatku-za-odber-vody-z-obecneho-vodovodu<![CDATA[Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plnenie Memoranda]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-3-stanovisko-zmos-k-hospodareniu-samosprav-a-plnenie-memorandaFri, 11 Aug 2017 16:49:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-3-stanovisko-zmos-k-hospodareniu-samosprav-a-plnenie-memoranda<![CDATA[Obecná knižnica]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-1-obecna-kniznicaWed, 11 Jan 2017 15:14:00 +0100http://www.dolnemladonice.sk//--23-1-obecna-kniznica