rsshttp://www.dolnemladonice.sk/Thu, 23 Jan 2020 16:15:23 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice, Pozvánka]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-20-urbarska-spolocnost--pozemkove-spolocenstvo-dolne-mladonice-pozvankaSat, 07 Dec 2019 17:17:00 +0100http://www.dolnemladonice.sk//--23-20-urbarska-spolocnost--pozemkove-spolocenstvo-dolne-mladonice-pozvanka<![CDATA[Začaté správne konanie]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-8-zacate-spravne-konanieFri, 11 Aug 2017 16:53:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-8-zacate-spravne-konanie<![CDATA[Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-4-vyhlasenie-volieb-do-organov-samospravnych-krajovFri, 11 Aug 2017 16:50:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-4-vyhlasenie-volieb-do-organov-samospravnych-krajov<![CDATA[Vyhradená plocha na vylepovanie predvolebných plagátov]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-5-vyhradena-plocha-na-vylepovanie-predvolebnych-plagatovFri, 11 Aug 2017 16:50:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-5-vyhradena-plocha-na-vylepovanie-predvolebnych-plagatov<![CDATA[Úradné hodiny]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-6-radne-hodinyFri, 11 Aug 2017 16:50:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-6-radne-hodiny<![CDATA[Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a nedoplatku za odber vody z obecného vodovodu]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-2-vyzva-na-zaplatenie-nedoplatku-dane-z-nehnutelnosti-a-nedoplatku-za-odber-vody-z-obecneho-vodovoduFri, 11 Aug 2017 16:49:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-2-vyzva-na-zaplatenie-nedoplatku-dane-z-nehnutelnosti-a-nedoplatku-za-odber-vody-z-obecneho-vodovodu<![CDATA[Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plnenie Memoranda]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-3-stanovisko-zmos-k-hospodareniu-samosprav-a-plnenie-memorandaFri, 11 Aug 2017 16:49:00 +0200http://www.dolnemladonice.sk//--23-3-stanovisko-zmos-k-hospodareniu-samosprav-a-plnenie-memoranda<![CDATA[Obecná knižnica]]>http://www.dolnemladonice.sk//--23-1-obecna-kniznicaWed, 11 Jan 2017 15:14:00 +0100http://www.dolnemladonice.sk//--23-1-obecna-kniznica